autoškola Šauer

Řidičské oprávnění, řidičský průkaz

vysvětlení pojmů skupin řidičských oprávnění a jejich specifikace

Řidičské oprávnění/řidičský průkaz- opravňuje držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do příslušné skupiny případně podskupiny řidičského oprávnění - A, B, C, D, B+E, C+E, D+E, AM, T. Podskupinami řidičského oprávnění jsou A1, B1, C1, D1, B1+E, C1+E, D1+E. Získaná skupina řidičského oprávnění opravňuje jejího držitele i k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné podskupiny, např. skupina řidičského oprávnění B opravňuje i k řízení podskupiny řidičského oprávnění B1.

Podmínky pro získání řidičského oprávnění (řidičského průkazu)

Skupiny řidičského oprávnění (řidičského průkazu)

Řidičské oprávnění pro motocykly:

 • řidičský průkaz skupina Am - řidičské oprávnění pro motocykl do konstrukční rychlosti 45km/h
 • řidičský průkaz skupina A1 - řidičské oprávnění pro motocykl do obsahu 125 ccm nebo do výkonu 11kW
 • řidičský průkaz skupina Ao - řidičské oprávnění pro motocykl do výkonu 25kW nebo do poměru 0,16 kW/kg
 • řidičský průkaz skupina An (A) - řidičské oprávnění pro motocykl o výkonu větším než 25kW nebo o poměru vetším než 0,16 W/kg
 • řidičský průkaz A (s omezením) - je řidičské oprávnění, které opravňuje k řízení motocyklů o výkonu do 25 kW s poměrem výkon / hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg nebo s postranním vozíkem a s poměrem výkon / hmotnost nepřesahujícím 0,16 kW/kg (věková hranice 18 let)
 • řidičský průkaz A (neomezené) - je řidičské oprávnění, které opravňuje k řízení motocyklů s postranním vozíkem nebo bez něj věková hranice 21 let)

Řidičský průkaz pro osobní vozidla:

 • řidičský průkaz skupina B1 - řidičské oprávnění, které opravňuje k řízení motorových tříkolových a čtyřkolových vozidel, jejichž maximální konstrukční rychlost převyšuje 45 km.h-1 nebo jsou poháněná spalovacím motorem o objemu válců převyšujícím 50 cm3 nebo jsou poháněná jakýmkoli jiným zařízením srovnatelného výkonu. Pohotovostní hmotnost těchto vozidel nesmí být vyšší než 550 kg; do pohotovostní hmotnosti vozidla elektricky poháněného se nezapočítává hmotnost akumulátorů.
 • řidičský průkaz skupina B - je řidičské oprávnění pro vozidlo do hmotnosti 3500kg s maximálně 8 místy k sezení bez místa řidiče
 • řidičský průkaz skupina B+E - Skupina B + je řidičské oprávnění pro přívěs bržděný o hmotnosti větší než 750kg. (doporučuji zhlédnout Stanovisko MD k rozsahu ŘO skupiny B a B+E z hlediska řízení jízdních souprav)

Řidičský průkaz pro nákladní vozidla:

 • řidičský průkaz skupina C1 - Řidičské oprávnění podskupiny C1 opravňuje k řízení motorových vozidel, s výjimkou vozidel skupiny D1 a D, jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 7 500 kg
 • řidičský průkaz skupina C - Řidičské oprávnění skupiny C opravňuje k řízení motorových vozidel, s výjimkou vozidel skupiny D1 a D, jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg
 • řidičský průkaz skupina C1+E -Skupina C + je je řidičské oprávnění pro přívěs bržděný o hmotnosti větší než 750kg, ale souprava nesmí překročit maximální přípustnou hmotnost 12000kg
 • řidičský průkaz skupina C+E - Skupina C + je řidičské oprávnění pro přívěs bržděný o hmotnosti větší než 750kg

Řidičský průkaz pro autobusy:

 • řidičský průkaz skupina D1 - Řidičské oprávnění skupiny D opravňuje k řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob do 16 míst k sezení, kromě místa řidiče
 • řidičský průkaz skupina D - Řidičské oprávnění podskupiny D1 opravňuje k řízení motorových vozidel určených pro přepravu osob s více než 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, avšak ne s více než 16 místy k sezení, kromě místa řidiče
 • řidičský průkaz skupina D1+E - Skupina D1 + je řidičské oprávnění pro přívěs bržděný o hmotnosti větší než 750kg, ale souprava nesmí překročit maximální přípustnou hmotnost 12000kg
 • řidičský průkaz skupina D+E - Skupina D + je řidičské oprávnění pro přívěs bržděný o hmotnosti větší než 750kg

Řidičský průkaz pro traktory:

 • řidičský průkaz skupina T - Řidičské oprávnění skupiny T opravňuje k řízení traktoru a samojízdného pracovního stroje, k motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo

Skupiny a podskupiny jsou definovány § 81 zákona č. 361/2000 Sb.